åter historik                                                                                                                                                                                                                  

         F5 Chefer genom tiderna:
       

 

    S.A Flory 1)     Å. Lundström       I. Nygren        K.Lindahl    Å.Rehnberg        B.Bellander        Å.Lönnberg          P-J Widmark        S. Sjöling
   1926-32            1932-43           1943-52         1952-57      1957-65     1965-71                 1971-75                1975-87        1987-98
1) Brev från föreningens förste hedersmedlem